Usługi Dodatkowe

WYCENA – dzięki naszym rzeczoznawcom zapewniamy rzetelną wycenę nieruchomości, uwzględniając lokalizację, stan i możliwości danego miejsca.

REGULOWANIE STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI

ARCHITEKT WNĘTRZ

MEDIA – oferujemy zawieranie umów z dostawcami mediów.

UBEZPIECZENIA - oferujemy ubezpieczenia nieruchomości wybranych towarzystw ubezpieczeniowych.

REMONTY – współpracujemy z kilkoma konkretnymi i sprawdzonymi wykonawcami, między innymi instalacje elektryczne, c.o., wod.-kan., alarmy i inne.